MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Meer in de Middag | 12:00 - 18:00
Share |

Definitie voor handelsverkeer

Foto: MeerRadio

De Luchthaven Schiphol stelt dat het plafond van 500.000 vliegbewegingen dat is afgesproken aan de Alderstafel slechts betrekking heeft op handelsverkeer.

Wat onder die definitie valt, wordt wettelijk door de rijksoverheid vastgelegd.

Hiermee reageert de luchthaven op berichten als zou zij bewust zakenvluchten en helikopterbewegingen niet meetellen om die kritische grens tot en met 2020 niet te overschrijden.

In het huidige Luchthavenverkeerbesluit komt nu een definitie voor wat handelsverkeer is.

Overigens wordt volgens Schiphol in de berekeningen van de te verwachten geluidsbelasting, emissies en externe veiligheid in de praktijk wel rekening gehouden met de bijdrage van General Aviation.